About this learning management system (LMS)

This LMS is administered by Mr. Nguyen Van Tuyen affiliated to Da Nang University of Foreign Language Studies. He has been using his own finance in order to establish it with a view to helping his students of English  with their blended learning activities. He has utilized the MOODLE open-source platform for the course management system (CMS) and tried to invest in the management of MySQL, php, html, as well as other open-source platforms.

Blended learning is emerging as a new trend and culture of learning universally, especially with the support of globalized MOODLE. (https://moodle.org/stats/)

Before the foundation of this PLN, the owner of this website has participated in a number of international symposia on Internet-based CALL (computer-assisted language learning) and TESOL pedagogy organized by international TESOLers. 

Tuyen Van Nguyen is the former Deputy Head Department of Testing & Education Quality Assurance at www.ufl.udn.vn. He is currently a PhD student at https://www.newcastle.edu.au/school/education 

You can even enter your class without leaving your home.

http://scv.udn.vn/Eng/tuyennguyen/

Contact email: admin@blendedlearning.edu.vn

                        Tuyen.Nguyen@uon.edu.au       

Hệ thống quản lý học tập này nhằm tạo ra một hệ thống quản lý dạy học trực tuyến - LMS, được GV Nguyễn Văn Tuyên - Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành, Trường ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng quản trị bằng kinh phí cá nhân giúp SV kết hợp giữa việc TỰ HỌC và đến lớp tốt hơn với các học phần bằng tiếng Anh.

Để xây dựng LMS này , GV đã dựa trên hệ thống MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) và tự học thêm  đôi chút về về IT như quản lý mã nguồn mở, MySQL, php, html, ...

SV có thể tìm hiểu thêm về blendeded learning (phương pháp dạy và học tích hợp),  về số lượng người dùng, và ứng dụng của MOODLE trên thế giới  qua Google.

GV đã tham gia các hội thảo quốc tế và gặp gỡ các chuyên gia về TESOL trước khi đưa ra quyết định thành lập website cá nhân này. (xem thêm tại đây)

Nếu SV đổi mật khẩu và bị quên mật khẩu mới, có thể liên hệ qua email: admin@blendedlearning.edu.vn để reset lại password khác.

http://scv.udn.vn/tuyennguyen/

Last modified: Wednesday, 2 December 2020, 10:10 PM