Cách SV Đăng nhập / Xử lý khi quên mật khẩu

1. SV có thể đăng nhập như sau:

(áp dụng cho các lớp PPNCKH Giao tiếp Liên Văn hoá năm học 2016-2017)

User name =MãSinhviên

Ví dụ: nếu SV có mã là 412131131104

Thì username đăng nhập là: 131131104
Password =
ngàythángnămsinh (gồm 8 chữ số)

Ví dụ: SV sinh ngày 05 tháng 9 năm 1994 thì mật khẩu là: 05091994

SV  quên/mất mật khẩu, CLICK vào đây   để hệ thống gửi lại mật khấu mới qua email (nếu SV đã tự đăng ký lại email cá nhân)

2. SV chưa có tài khoản: Liên hệ admin@blendedlearning.edu.vn  để được cấp mới.

Chú ý:

Nội dung email cần ghi rõ mã Sinh viên, Lớp, Lớp và ngày tháng năm sinh của SV.

GV. Nguyễn Văn Tuyên

Last modified: Sunday, 18 September 2016, 7:49 AM