• Welcome to blendedlearning.edu.vn.

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGHỈ LỚP B1

  LỚP HỌC B1 TẠI PHÒNG 7.31 TẠM NGHỈ NGÀY 08, 9 và 11 THÁNG 12 NĂM 2014

  Xin lỗi các bạn HV vì sự bất tiện này.

  THÔNG BÁO SỐ 2:

  HẠN CHÓP NỘP CÀC BÀI TẬP SPEAKING LÀ NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2014 CHO TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC TACB - HK 1 NĂM HỌC 2014-2015

  GV. N.V.T

Skip courses